Workshop

Palsberg Consulting kan assistere med opgaver uanset, hvor langt I er nået i jeres ESDH-implementering.
Ofte er der brug for en række workshops for at sikre at projektet og organisationen har den rette viden og får organiseret de rigtige arbejdsgange.

I projektets startfase kan jeg assistere med min ESDH-viden i de workshops, hvor jeres system sættes op. Ofte kræver det stor erfaring og overblik at gennemskue konsekvenserne af de valg, der træffes på disse workshops. Jeg kan hjælpe med at give dette overblik og sikre at jeres interesser varetages.

I den organisatoriske del af projektet kan jeg assistere med udarbejdelsen af ESDH-håndbogen, samt workshops hvor afdelinger aftaler hvordan de bruger ESDH-systemet (kaldes ofte sagsguides/kvikguides). Jeg kan stå for selve udførelsen med hver afdeling – eller træne interne konsulenter i at udføre opgaven. Opgaven kan være at rådgive og dokumentere aftaler om sagsoprettelse – eller være konkrete arbejdsgangsanalyser. Det afhænger af behovet i organisationen. Ofte er der behov for arbejdsgangsanalyser og –beskrivelser for tværgående arbejdsgange som eksempelvis dagsordenshåndtering, økonomisager og personalesager.

Jeg kan hjælpe ledere med opfølgning på brug af ESDH-systemet. Det kan eksempelvis være kurser i digital ledelse og workshops, hvor ledere lærer at lave opfølgning i ESDH-systemet. Herudover kan jeg også assistere i udarbejdelsen af koncepter for ledelsesopbakning til projektet.

Jeg kan hjælpe eller aflaste superbrugerne i projektet med koordinerings– og vikaropgaver. Eksempler på konkrete opgaver kan være koordinering af ERFA-grupper eller være superbruger-vikar ved driftsstart, ved sygdom eller i perioder med høj belastning.