Fra kompliceret

til overskueligt

Implementeringskoncepter

Vi gør det komplicerede i et implementeringsprojekt håndterbart for projektets forskellige målgrupper ud fra disse målgruppers forudsætninger og behov. Sammen med kunden laver vi succesfulde forløb, der består af faste koncepter, hvor vi anvender velafprøvede metoder, der tilpasses den konkrete organisation.

Vi er skriftlige i det, vi gør. Det er vigtigt for os at dokumentere vores arbejde sådan, at I som kunde ikke blot står tilbage med et system, der er konfigureret, men også med dokumentation af de valg, der er truffet om systemets opsætning og dermed et kvalificeret grundlag at arbejde videre med systemet på.

Vi har eksempelvis udviklet koncept til implementering af SBSYS for Brugerklubben SBSYS. Konceptet sikrer, at der arbejdes metodisk med organisationens analyser forud for konfiguration af systemet med løbende dokumentation af de valg, der træffes. Implementeringskonceptet indeholder en kursuspakke, der gør det let gennemskueligt for nye medlemmer af Brugerklubben at træffe valg om hvilke kurser, der skal tilvælges i netop deres implementering. Kursusmaterialet til kursuspakken er udarbejdet, så det fremstår ensartet i metode og udtryk uanset hvilket kursus, der er tale om.

Kontakt os

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt os