ARBEJDSGANGE

 

Den gode arbejdsgang er afgørende for at få succes med ESDH og andre digitale løsninger. Ofte er arbejdsgange tilpasset det specifikke system, de løses i, så derfor er det en vigtig del af et implementeringsprojekt at tilpasse dem til det nye system.

Vi har gode erfaringer med at afholde arbejdsgangsworkshops med deltagelse af de medarbejdere, der har den konkrete opgave. Vi har f.eks. gennemført workshops for SBSYS-medlemmer, når de har ønsket at tage styringsreol-funktionen i brug i SBSYS. Vi lægger særligt vægt på, at man ved, hvad det er, man ønsker at opnå med brug af et konkret værktøj, f.eks. en styringsreol sådan, at de konkrete arbejdsgange kan indrettes, så de understøtter formålet rigtigt.

Vi tilpasser metodevalg til formålet med den konkrete arbejdsgangsanalyse, f.eks. Brownpaper-metoden eller vi lader os inspirere af LEAN.

Kontakt os

Kontakt os