Lean

Alle organisationer har forskellige muligheder i forhold til at effektivisere deres arbejdsgange.

Jeg har derfor sammensat et Lean-inspireret koncept med to fokusområder:

  • Selve arbejdsprocessen
  • De IT-systemer I arbejder med

På den måde sikres sammenhæng mellem processer og systemer – og det maksimale udbytte opnås for medarbejderen.

Et analyseforløb af arbejdsgange starter med et indledende møde med jeres projektleder, hvor I præsenterer organisationen. Herefter laver vi en foranalyse inden den egentlige arbejdsgangsanalyse går i gang – dette sker dels for at involvere ledelsen i projektet og dels for at styrke min viden om den konkrete organisation. Herefter går arbejdsgangsanalyserne i gang. Først beskrives arbejdsgangene, som de er nu og herefter beskrives de nye arbejdsgange, som tager hensyn til informationsflow, beslutninger og systemer.

Projekter kan skaleres til alt fra et pilotprojekt i en mindre afdeling til full-scale arbejdsgangsanalyser i hele organisationen.